Privacyreglement

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Dit betekent dat wij als vereniging toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Voor welke persoonsgegevens geeft u toestemming

Als u akkoord gaat met ons privacy reglement (dit document) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam (voornaam en achternaam) van de inschrijver;
  • Telefoonnummer van de inschrijver;
  • E-mail adres van de inschrijver.

 

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden c.q. te informeren over het toernooi. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om contact met u te houden bij eventuele vragen.

 

Wij benadrukken expliciet dat wij uw persoonsgegevens niet zullen doorspelen naar bedrijven/personen die dit voor commerciële doeleinden gebruiken.

 

Maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen blijven uw persoonsgegevens alleen aanwezig op laptops/telefoons van toernooicommissieleden. De telefoons/laptops zullen periodiek up to date worden gebracht zodat deze voldoen aan de meest recent (door provider versterkte) anti virus software.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Indien u akkoord gaat met ons privacy reglement betekent dit dat wij uw persoonsgegevens mogen bewaren om u in volgende jaren aan te schrijven/wederom uit te nodigen voor het toernooi danwel voor andere activiteiten georganiseerd door de vereniging.

 

Recht op vergetelheid

U heeft er recht op dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen van onze laptops/telefoons dan kunt u dit doorgeven aan uw contactpersoon binnen de toernooicommissie of een e-mail te sturen naar het bestuur via onze contactgegevens die op de website gepubliceerd zijn.